Umhverfisstefna

Umhverfisstefna SBA-Norðurleiðar SBA-Norðurleið starfrækir hópferðabifreiðar en sú starfsemi getur haft neikvæð áhrif á umhverfið. Fyrirtækið er meðvitað

Umhverfisstefna fyrirtækisins

Umhverfisstefna SBA-Norðurleiðar

SBA-Norðurleið starfrækir hópferðabifreiðar en sú starfsemi getur haft neikvæð áhrif á umhverfið. Fyrirtækið er meðvitað um þau áhrif og hefur sett sér skýr viðmið til að lágmarka þau eins og kostur er. SBA-Norðurleið hefur sett sér það markmið að endurskoða umhverfisstefnuna reglulega, vinna að endurbótum á henni og fylgja þeim lögum og reglugerðum sem gilda um umhverfismál á Íslandi. 

Þá vill fyrirtækið einnig stuðla að sjálfbærri þróun í ferðaþjónustu á Íslandi t.a.m með lágmörkun úrgangs, endurnýtingu, endurvinnslu og verndun umhverfisins. Það er okkar hagur, eins og annarra Íslendinga, að landið beri ekki skaða af ágangi ferðamanna. Við reynum að gera okkar besta til að svo verði ekki. 

Aðgerðir sem gripið hefur verið til til að lágmarka umhverfisáhrif fyrirtækisins:

  • Endurnýja aðeins bílaflota fyrirtækisins með bifreiðum sem uppfylla tilskylda evrópska mengunarstaðla á hverjum tímapunkti. 
  • Úrgangur fyrirtækisins er flokkaður, endurnýttur og endurunninn auk þess sem reynt er að draga úr úrgangsmagni eins og kostur er.
  • Bílstjórar fyrirtækisins hafa fengið fræðslu í vistakstri til að lágmarka olíunotkun og útblástur.
  • Þjálfa starfsmenn með umhverfisstefnu fyrirtækisins að leiðarljósi. Koma henni á framfæri við viðskiptavini okkar og leiðbeina þeim hvernig þeir geta tekið þátt í að aðstoða okkur.

SBA-NORÐURLEIÐ

HJALTEYRARGÖTU 10  |  600 AKUREYRI  |  ICELAND  | SÍMI: 5 500 700  | sba@sba.is
HJALLAHRAUNI 2  |  220 HAFNARFJÖRÐUR  |  ICELAND | SÍMI: 5 500 770  | sba@sba.is